تصویر آهنگ Don’t Blame Me از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Don’t Blame Me از Taylor Swift

آلبوم: Reputation

من رو مقصر ندون

👁 ٣٤٤٠
امتیاز ٨.٠ از ٩ نظرDon't blame me, love made me crazy منو سرزنش نکن، عشق منو دیوانه کرد

If it doesn't, you ain't doin' it right اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

Lord, save me, my drug is my baby پروردگارا، مرا نجات بده، داروی من عشق من است

I'll be usin' for the rest of my life که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد

I've been breakin' hearts a long time من خیلی وقته دارم قلبمو میشکونم

And toyin' with them older guys و اسباب بازی شده برای بچه های بزرگتر

Just playthings for me to use فقط وسایل بازی برای من

Something happened for the first time برای اولین بار اتفاقی افتاد

In the darkest little paradise در تاریک ترین بهشت ​​کوچک

Shakin', pacin', I just need you تکون خوردن، قدم زدن، من فقط به تو نیاز دارم

For you, I would cross the line برای تو، من از خط عبور می کنم

دانلود آهنگ Don’t Blame Me از Taylor Swift

I would waste my time وقتم را تلف می‌کنم

I would lose my mind عقلم را از دست میدهم

They say, "She's gone too far this time" بقیه میگن"او این بار زیاده روی کرده"

Don't blame me, love made me crazy منو سرزنش نکن، عشق منو دیوانه کرد

If it doesn't, you ain't doin' it right اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

Lord, save me, my drug is my baby پروردگارا، مرا نجات بده، داروی من عشق من است

I'll be usin' for the rest of my life که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد

Don't blame me, love made me crazy منو سرزنش نکن، عشق منو دیوانه کرد

If it doesn't, you ain't doin' it right اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

Oh, Lord, save me, my drug is my baby پروردگارا، مرا نجات بده، داروی من عشق من است

I'll be usin' for the rest of my life که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

My name is whatever you decide اسم من هرچیه که تو دلت بخواد

And I'm just gonna call you mine و من فقط تو رو مال خودم صدا می کنم

I'm insane, but I'm your baby (your baby) من دیوونم،اما عشقتم(عشقت)

Echoes (echoes) of your name inside my mind پژواک (پژواک) نام تو در ذهن من

Halo, hiding my obsession حلقه نور، پنهان کردن وسواس من

I once was poison ivy, but now I'm your daisy من زمانی پیچک سمی بودم، اما حالا من گل آفتاب گردان تو هستم

And baby, for you, I would fall from grace و عزیزم، برای تو، من از فضل سقوط خواهم کرد

Just to touch your face فقط برای لمس صورتت

If you walk away اگر دور بشی

I'd beg you on my knees to stay روی زانو هام دارم التماس میکنم که بمونی

Don't blame me, love made me crazy منو سرزنش نکن، عشق منو دیوانه کرد

If it doesn't, you ain't doin' it right اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

Lord, save me, my drug is my baby پروردگارا، مرا نجات بده، داروی من عشق من است

I'll be usin' for the rest of my life که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد

Don't blame me, love made me crazy منو سرزنش نکن، عشق منو دیوانه کرد

If it doesn't, you ain't doin' it right اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

Oh, Lord, save me, my drug is my baby پروردگارا، مرا نجات بده، داروی من عشق من است

I'll be usin' for the rest of my life که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد

I get so high, oh! من خیلی بالا رفتم آه

Every time you're, every time you're lovin' me هر بار که هستی، هر بار که منو دوست داری

You're lovin' me تو منو دوست داری

متن آهنگ Don’t Blame Me از Taylor Swift

Trip of my life, oh! سفر زندگی من

Every time you're, every time you're touchin' me هر بار که هستی، هر بار که منو لمس می کنی

You're touchin' me تو منو لمس میکنی

Every time you're, every time you're lovin' me هر بار که هستی، هر بار که منو دوست داری

Oh, Lord, save me پروردگارا، مرا نجات بده

My drug is my baby داروی من عشق منه

I'll be usin' for the rest of my life که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد(Usin' for the rest of my life, oh!) برای بقیه عمرم استفاده میکنم

Don't blame me, love made me crazy منو سرزنش نکن، عشق منو دیوانه کرد

If it doesn't, you ain't doin' it right (doin' it right, no!) اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

Lord, save me, my drug is my baby پروردگارا، مرا نجات بده، داروی من عشق من است

I'll be usin' for the rest of my life, oh که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد

Don't blame me, love made me crazy منو سرزنش نکن، عشق منو دیوانه کرد

If it doesn't, you ain't doin' it right (you ain't doin' it...) اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

Oh, Lord, save me, my drug is my baby پروردگارا، مرا نجات بده، داروی من عشق من است

I'll be usin' for the rest of my life (I'll be usin', I'll be usin') اگر اینطور نیست،تو کارتو درست انجام نمیدی

I get so high, oh! من خیلی بالا رفتم آه

Every time you're, every time you're lovin' me هر بار که هستی، هر بار که منو دوست داری

You're lovin' me تو منو دوست داری

Oh, Lord, save me پروردگارا، مرا نجات بده

My drug is my baby داروی من عشق منه

I'll be usin' for the rest of my life که من تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کرد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background