تصویر آهنگ Delicate از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Delicate از Taylor Swift

آلبوم: Reputation

👁 ٨٢٧
امتیاز ٨.٥ از ٢ نظرThis ain't for the best این بهترینِ من نیست

My reputation's never been worse, so شهرتم هیچ وقت بدتر از این نبوده

You must like me for me…

We can't make ما نمیتونیم بدیم

Any promises now, can we, babe? هیچ قولی رو بهم، میتونیم عزیزم؟

But you can make me a drink ولی تو میتونی برای من یه نوشیدنی درست کنی

Dive bar on the East Side, where you at? من توی بارِ دنج توی ضلع شرقی ام، تو کجایی؟

Phone lights up my nightstand in the black تو تاریکی شب نور گوشیم جایی که وایستادم و روشن میکنه

Come here, you can meet me in the back بیا اینجا ، تو میتونی منو اون پشت ببینی

Dark jeans and your Nikes, look at you شلوار جین مشکی و کفشای نایکت... بهت نگاه میکنم

Oh damn, never seen that color blue اوه ، لعنتی هیچ وقت همچین آبی ای ندیده بودم!

Just think of the fun things we could do فقط به کارای خفنی که میتونیم بکنیم فکر کن

'Cause I like you چون من ازت خوشم میاد:)

دانلود آهنگ Delicate از Taylor Swift

This ain't for the best این بهترینِ من نیست

My reputation's never been worse, so شهرتم هیچ وقت بدتر از این نبوده

You must like me for me…

Yeah, I want you اره، من میخوامت

We can't make ما نمیتونیم بدیم

Any promises now, can we, babe? هیچ قولی رو بهم، میتونیم عزیزم؟

But you can make me a drink ولی تو میتونی برای من یه نوشیدنی درست کنی

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Is it chill that you're in my head? احساس راحتی میکنی که الان توی فکر من نشستی؟

'Cause I know that it's Delicate (Delicate) چون میدونم که این ظریفه(حساسه)

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Is it too soon to do this yet? هنوز خیلی زود نیست که این کارو انجام بدیم؟

'Cause I know that it's Delicate چون میدونم که این حساسه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست ؟ نیست؟ نیست؟

Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست؟... نیست؟

Isn't it... Delicate? خوب نیست؟

Third floor on the West Side, me and you طبقه سوم ، قسمت غربی، من و تو...

Handsome, you're a mansion with a view خوش تیپ! تو یه عمارت با یه نمای قشنگی:)

Do the girls back home touch you like I do? دخترای سمت خونه ت مثل من حست میکنن؟

Long night, with your hands up in my hair یه شب بلند با دستات توی موهام

Echoes of your footsteps on the stairs اکو های قدمات روی پله

Stay here, honey, I don't wanna share همین جا بمون عزیزم، نمیخوام تو رو به اشتراک بزارم

'Cause I like you چون من ازت خوشم میاد:)

This ain't for the best این بهترینِ من نیست

My reputation's never been worse, so شهرتم هیچ وقت بدتر از این نبوده

You must like me for me…

Yeah, I want you... آره، من میخوامت

We can't make ما نمیتونیم بدیم

Any promises now, can we, babe? هیچ قولی رو بهم، میتونیم عزیزم؟

But you can make me a drink ولی تو میتونی برای من یه نوشیدنی درست کنی

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Is it chill that you're in my head? احساس راحتی میکنی که الان توی فکر من نشستی؟

'Cause I know that it's Delicate (Delicate) چون میدونم که این ظریفه(حساسه)

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Is it too soon to do this yet? هنوز خیلی زود نیست که این کارو انجام بدیم؟

'Cause I know that it's Delicate چون میدونم که این حساسه

Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست ؟ نیست؟ نیست؟

Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست؟... نیست؟

Isn't it Delicate? خوب نیستش؟

متن آهنگ Delicate از Taylor Swift

Sometimes I wonder when you sleep بعضی وقتا، موقعی که خوابی فکر میکنم...

Are you ever dreaming of me? که آیا داری خواب منو میبینی؟

Sometimes when I look into your eyes بعضی وقتا... وقتی به چشمات نگاه میکنم

I pretend you're mine, all the *** time تظاهر میکنم که تو مال منی:) تا ابد...

'Cause I like you چون من ازت خوشم میاد:)

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Is it chill that you're in my head? احساس راحتی میکنی که الان توی فکر من نشستی؟'Cause I know that it's Delicate (Delicate) چون میدونم که این ظریفه(حساسه)

(Yeah, I want you) (آره،من تو رو میخوام)

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Is it too soon to do this yet? هنوز خیلی زود نیست که این کارو انجام بدیم؟

'Cause I know that it's Delicate (Delicate) چون میدونم که این ظریفه(حساسه)

'Cause I like you چون من ازت خوشم میاد:)

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست ؟ نیست؟ نیست؟

Is it chill that you're in my head? احساس راحتی میکنی که الان توی فکر من نشستی؟

Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست ؟ نیست؟ نیست؟

'Cause I know that it's Delicate چون میدونم که این حساسه

Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست ؟ نیست؟ نیست؟

(Yeah, I want you) (آره،من تو رو میخوام)

Is it cool that I said all that? باحاله که همشو گفتم؟

Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست ؟ نیست؟ نیست؟

Is it too soon to do this yet? هنوز خیلی زود نیست که این کارو انجام بدیم؟

Isn't it? Isn't it? Isn't it? نیست؟... نیست؟

'Cause I know that it's Delicate چون میدونم که این حساسه

Isn't it Delicate? خوب نیستش؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background