متن و ترجمه آهنگ …Ready for It? از Taylor Swift

آلبوم: Reputation

👁 ١٢٧٩
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرKnew he was a killer first time that I saw him اولین باری که او را دیدم می دانستم قاتل است

Wondered how many girls he had loved and left haunted عجیبه که چجوری دخترارو عاشق خودش میکنه و شکارشون کرده

But if he's a ghost, then I can be a phantom اما اگر اون یک روحه، پس منم می تونم یک شبح باشم

Holdin' him for ransom, some به عنوان یه غنیمت نگهش میدارم!

Some boys are tryin' too hard, he don't try at all though بعضی از پسرها خیلی تلاش می کنند، اما او اصلا تلاش نمی کنه

Younger than my exes, but he act like such a man, so از دوست پسرای قبلیم جوون تره ،اما مثل یه مرد رفتار میکنه،پس

I see nothing better, I keep him forever من هیچ چیز بهتری نمیبینم،اونو برای همیشه پیش خودم نگه میدارم

Like a vendetta-ta مثل یه انتقام

I, I, I see how this is gon' go میتونم ببینم که چطوری پیش میره( این رابطه)

Touch me and you'll never be alone مرا لمس کن و هرگز تنها نخواهی بود

I-Island breeze and lights down low نسیم جزیره و نور کم

No one has to know هیچکس نباید بدونه

In the middle of the night, in my dreams در نیمه های شب، در رویاهای من

You should see the things we do, baby باید کارهایی که ما انجام می دهیم را ببینی عزیزم

In the middle of the night, in my dreams در نیمه های شب، در رویاهای من

I know I'm gonna be with you من می دونم که با تو خواهم بود

So I take my time پس وقتم رو تلف نمیکنم

Are you ready for it? ایا حاضری؟

Knew I was a robber first time that he saw me اولین بار که منو دید میدونست که یه دزدم

Stealing hearts and running off and never sayin' sorry دزدیدن قلب ها و فرارکردن و معذرت خواهی نکردن

But if I'm a thief, then he can join the heist, and اما اگر من یک دزد باشم، پس او هم می تونه به دزدی با من بپیونده، و

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

We'll move to an island, and ما به یه جزیره نقل مکان خواهیم کرد، و

And he can be my jailer, Burton to this Taylor و او می تواند زندانبان من باشد، برتون برای این تیلور

Every love I've known in comparison is a failure هر عشقی را که در مقایسه می شناسم شکست خورده است

I forget their names now, I'm so very tame now الان اسمشان را فراموش کرده ام، الان خیلی اهلی و بی روح هستم

Never be the same now, now هیچوقت مثل الان نباش

I, I, I see how this is gon' go میتونم ببینم که چطوری پیش میره( این رابطه)

Touch me and you'll never be alone مرا لمس کن و هرگز تنها نخواهی بود

I-Island breeze and lights down low نسیم جزیره و نور کم

No one has to know (no one has to know) هیچ کس نباید بدونه (هیچ کس نباید بدونه)

In the middle of the night, in my dreams در نیمه های شب، در رویاهای من

You should see the things we do, baby باید کارهایی که ما انجام می دهیم را ببینی عزیزم

In the middle of the night in my dreams در نیمه های شب در رویاهای من

I know I'm gonna be with you من می دونم که با تو خواهم بود

So I take my time پس وقتم رو تلف نمیکنم

Are you ready for it? ایا حاضری؟

Oh, are you ready for it? اوه،آیا آماده ای؟

Baby, let the games begin عزیزم ، بذار بازی شروع بشه

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

Baby, let the games begin عزیزم ، بذار بازی شروع بشه

متن آهنگ …Ready for It? از Taylor Swift

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

I, I, I see how this is gon' go میتونم ببینم که چطوری پیش میره( این رابطه)

Touch me and you'll never be alone مرا لمس کن و هرگز تنها نخواهی بود

I-Island breeze and lights down low نسیم جزیره و نور کم

No one has to know هیچکس نباید بدونهIn the middle of the night, in my dreams در نیمه های شب، در رویاهای من

You should see the things we do, baby باید کارهایی که ما انجام می دهیم را ببینی عزیزم

In the middle of the night, in my dreams در نیمه های شب، در رویاهای من

I know I'm gonna be with you من می دونم که با تو خواهم بود

So I take my time پس وقتم رو تلف نمیکنم

In the middle of the night در نیمه های شب

Baby, let the games begin عزیزم ، بذار بازی شروع بشه

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

Are you ready for it? ایا حاضری؟

Baby, let the games begin عزیزم ، بذار بازی شروع بشه

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

Let the games begin بذار بازی شروع بشه

Are you ready for it? ایا حاضری؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background