تصویر آهنگ Babe از Sugarland

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Babe از Sugarland

👁 ٦٦٦
امتیاز ٦.٠ از ٢ نظرWhat a shame چه شرمی

Didn't wanna be the one that got away, yeah نمیخواستم اونی باشم که میره،اره

Big mistake, broke the sweetest promise اشتباه بزرگ،شیرین ترین قول رو شکستی

That you never should have made قولی که هیچوقت نباید میدادیش

I'm *** on the kitchen floor من اینجام روی زمین اشپزخونه

You call, but I won't hear it تو تماس میگیری ولی من نمیشنوم

You said no one else, how could you do this, Babe? تو گفتی که هیچکس دیگه ای نیست،چطور تونستی این کارو بکنی عزیزم

You really blew this, Babe تو واقعا اینو خراب کردی عزیزم

دانلود آهنگ Babe از Sugarland

We ain't gettin' through this one, Babe از این یکی نمیتونیم رد بشیم عزیزم

This is the last time I'll ever call you, Babe این اخرین باریه که بهت میگم عزیزم

This is the last time, this is the last time این اخرین باره،این اخرین باره

This is the last time, I'll ever call you Babe این اخرین باریه که بهت میگم عزیزم

What a waste چه هدر دادنی

Takin' down the pictures and the plans we made, yeah پایین اوردن عکسا و نقشه هایی که کشیده بودیم اره

And it's strange how your face doesn't look so innocent و این عجیبه که صورتت خیلی هم معصوم به نظر نمیاد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Your secret has its consequence and that's on you, Babe رازهات باعثش شدن و تقصیر خودته عزیزم

I break down every time you call هر بار که زنگ میزنی من فرو میریزم

We're a wreck, you're the wreckin' ball ما یه خرابه ایم و تو توپ ویرانگر

We said, "No one else", how could you do this, Babe? ما گفتیم هیچ کس دیگه ای نیست تو چطور تونستی این کارو بکنی عزیزم

You really blew this, Babe تو واقعا اینو خراب کردی عزیزم

We ain't gettin' through this one, Babe از این یکی نمیتونیم رد بشیم عزیزم

This is the last time I'll ever call you, Babe این اخرین باریه که بهت میگم عزیزم

This is the last time, this is the last time این اخرین باره،این اخرین باره

This is the last time این اخرین باره

Since you admitted it, I keep picturin' از وقتی تو تاییدش کردی من مدام تصور میکنم

Her lips on your neck, I can't unsee it لبهاشو روی گردنت،نمیتونم نبینمش

I hate that because of you, I can't love you ازت بخاطرش متنفرم،نمیتونم دوستت داشته باشم

Babe عزیزم

What a shame, didn't want to be the one that got away چه ننگی،نمیخواستم اونی باشم که میره

متن آهنگ Babe از Sugarland

How could you do this, Babe? چطور تونستی این کارو بکنی عزیزم

You really blew this, Babe تو واقعا اینو خراب کردی عزیزم

We ain't gettin' through this one, Babe از این یکی نمیتونیم رد بشیم عزیزم

How could you do this, Babe چطور تونستی این کارو بکنی عزیزمThis is the last time, this is the last time این اخرین باره،این اخرین باره

This is the last time, I'll ever call you Babe این اخرین باریه که بهت میگم عزیزم

How could you do this, Babe? چطور تونستی این کارو بکنی عزیزم

I'm *** on the kitchen floor, you call but I won't hear it من اینجام روی زمین اشپزخونه تو تماس میگیری ولی من نمیشنوم

You said I'm no one else, we ain't gettin' through this one, Babe تو گفتی که هیچکس دیگه ای نیست،از این یکی نمیتونیم رد بشیم عزیزم

I break down every time you call, this is the last time هر بار که زنگ میزنی من فرو میریزماین اخرین باره

We're a wreck, you're the wreckin' ball ما یه خرابه ایم و تو توپ ویرانگر

This is the last time, this is the last time این اخرین باره،این اخرین باره

You said no one else, this is the last time تو گفتی کس دیگه ای نیست این اخرین باره

I'll never call you, Babe که بهت میگم عزیزم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background