متن آهنگ Waste It on Me از Steve Aoki BTS

- Neon Future III

- 55 👁

ژانر: پاپ - رپ

موضوع: عشق - امید
You say love is messed up translate You say that it don't work translate You don't wanna try, no, no translate (You don't wanna try, no, no) translate And baby, I'm no stranger translate To heartbreak and the pain of translate Always being let go (Always being let go) translate And I know there's no making this right, this right (This right) translate And I know there's no changing your mind, your mind (Your mind) translate But we both found each other tonight, tonight (Oh yeah) translate So if love is nothing more than just a waste of your time translate Waste It on Me, Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Tell me, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Baby, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Tell me, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate So we don't gotta go there translate Past lovers and warfare translate

It's just you and me now (Yeah, yeah) translate I don't know your secrets translate But I'll pick up the pieces translate Pull you close to me now (Yeah, yeah) translate And I know there's no making this right, this right (Yeah) translate And I know there's no changing your mind, your mind (Oh) translate But we both found each other tonight, tonight (Oh yeah) translate So if love is nothing more than just a waste of your time translate Waste It on Me, Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Tell me, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Baby, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Tell me, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Tell me, why not? translate Yay, don't you think there must be a reason? translate Yeah, like we had our names translate Don't you think we got another season translate That come after spring? translate I wanna be your summer translate I wanna be your wave translate Treat me like a comma translate I'll take you to a new phrase translate Yeah, come just eat me and throw me away translate If I'm not your taste, babe, waste translate

Waste It on Me translate And I know there's no making this right, this right (Yeah) translate And I know there's no changing your mind, your mind (Oh) translate But we both found each other tonight, tonight (Oh, yeah) translate So if love is nothing more than just a waste of your time translate Waste It on Me, Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Tell me, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Baby, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Tell me, why not Waste It on Me? Waste It on Me translate (Waste It on Me) translate Tell me, why not? translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه