متن آهنگ Waterfall از Stargate P!nk Sia

- 242 👁

ژانر: راک
I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate Oh, I'm in the jungle now translate You've been seekin', I've been hidin' out translate Use your love, it scares me so deep down translate You may find me, 'cause my heart beats loud, so loud translate It beats fast, in the places where you touched me last translate I can feel the burn my skin, it has translate But the return of your beloved hands, hands translate I've lost control translate I paddle, but you're too strong translate But I gotta trust your flow translate 'Cause boy, I'm in your Waterfall (Waterfall) translate Oh, I've lost control translate And babe, it's a relief to know translate I got you keeping me afloat translate When I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate

I'm in your Waterfall translate Baby, you're my oxygen translate When I cannot find my way on Earth translate You know I can be when I hold on translate Even when the rapid's strong translate I've lost control translate I paddle, but you're too strong translate But I gotta trust your flow translate 'Cause babe, I'm in your Waterfall (Waterfall) translate But I've lost control translate And babe, it's a relief to know translate I got you keeping me afloat translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
When I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate Oh, oh, oh, oh-oh translate Oh, oh, oh-oh translate Oh, oh, oh-oh translate Waterfall translate Oh, oh, oh, oh-oh translate Oh, oh, oh-oh translate Oh, oh, oh-oh translate Waterfall translate I've lost control translate I paddle, but you're too strong translate

But I gotta trust your flow translate 'Cause boy, I'm in your Waterfall, (yeah, yeah) translate Oh, I've lost control translate And babe, it's a relief to know translate I got you keeping me afloat translate When I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall, (yeah, yeah) translate I'm in your Waterfall, (I'm in your Waterfall) translate I'm in your Waterfall, (I'm in your Waterfall) translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate I'm in your Waterfall translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه