متن آهنگ Havasbaz از Soroush

آلبوم: Ye Donya

👁 ٥٥عاشق نبودی تو

من عاشقت بودم

در قبله گاه عشق

بودی تو معبودم

آرام و آسوده

در خواب خوش بودی

یک لحظه من بی

تو هرگز نیاسودم

من با نفسهایم

نام تو را خواندم

کاش ای هوس بازم

با تو نمی ماندم

من با نفسهایم

نام تو را خواندم

کاش ای هوس بازم

با تو نمی ماندم

روزی که میگفتی

من باتو می مانم

روزی که دانستی

من بی تو میمیرم

روزی که با عشقت

بستی به زنجیرم

بازنده من بودم

این بوده تقدیرم

خوش باوری بودم

پیش نگاه تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

هردم ز چشمانت

خواندم کلامی نو

خواندم کلامی نو

عاشق نبودی تو

عاشق نبودی تو

من عاشقت بودم

در قبله گاه عشق

بودی تو معبودم

آرام و آسوده

در خواب خوش بودی

یک لحظه من بی

تو هرگز نیاسودم

من با نفسهایم

نام تو را خواندم

کاش ای هوس بازم

با تو نمی ماندم

من با نفسهایم

نام تو را خواندم

کاش ای هوس بازم

با تو نمی ماندم

عشوه تو چون برگی

در دست طوفان بود

ول کردن و رفتن

پیشه تو آسون بود

روزی به من گفتی

دیگر نمی مانم

متن آهنگ Havasbaz از Soroush

گفتم که میمیرم

گفتی که میدانم

باور نمی کردم

هرگز جدایی را

آن آمدن با عشق

این بی وفایی را

این بی وفایی راعاشق نبودی تو

من عاشقت بودم

در قبله گاه عشق

بودی تو معبودم

آرام و آسوده

در خواب خوش بودی

یک لحظه من بی تو

هرگز نیاسودم

من با نفسهایم

نام تو را خواندم

کاش ای هوس بازم

با تو نمی ماندم

من با نفسهایم

نام تو را خواندم

کاش کاش

با تو نمی ماندم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background