تصویر آهنگ Biensaf از Soroush

متن آهنگ Biensaf از Soroush

آلبوم: Ganjineh

👁 ١١٧بی انصاف

درک کن ، درک کن احساسمو

بی انصاف

درک کن ، این قلب حساسمو

میدونی! بدون تو میمیرم

میدونی! با دل خود درگیرم

فکر نکن ، در این جهان تا بودم

لحظه ای ،بدون تو آسودم

بی انصاف

درک کن ، درک کن احساسمو

بی انصاف

درک کن ، این قلب حساسمو

وقتی که از تو دورم

یک کوه بی غرورم

نمایی بی سرورم من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چشمه ی اشک سردم

بی تو من خود دردم

شبنم برگ زردم من

بی انصاف

درک کن ، درک کن احساسمو

بی انصاف

درک کن ، این قلب حساسمو

اگر درکم نکنی!

میشکنه ،قلب شقایق میمیره

لاله عاشق در دل سرد دقایق

اگر درکم نکنی!

میریزه ، اشک مسیبت پر میشه

دریای حصرت آخه تا به کی منیت

متن آهنگ Biensaf از Soroush

بی انصاف

درک کن ، درک کن احساسمو

بی انصاف

درک کن ، این قلب حساسمو

ابر بهارانمنم نم بارانام

چرا تو ای سنگ دل ،ظلم فراوان میکنی

من غم آوازم

ناله ی هر سازم

وقتی که دنیامو زار و پریشان میکنی

بی انصاف

درک کن ، درک کن احساسمو

بی انصاف

درک کن ، این قلب حساسمو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background