متن آهنگ Delbara از Soheil Jami

آلبوم: Delbara

👁 ٤١حالی به حالی شدم امشب چقده حالم بده

دم به دم هردم دمای قلب من بالا زده

من فشارم رو صده، امشب چقد حالم بده

آخ نفسم بند اومده امشب چقد حالم بده

ای داد ای هوار هی رفت از دل قرار هی

چشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

ای داد ای هوار هی رفت از دل قرار هی

چشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

عمر ما عمری گذشت بیهوده پای دلبرا

دلبرا در سینه دارد جای دل مهمانسرا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

خبر آمد یار ما دل بسته بر دیدار ما

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

من فشارم رو صده، امشب چقد حالم بده

آخ نفسم بند اومده امشب چقد حالم بده

ای داد ای هوار هی رفت از دل قرار هی

چشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

ای داد ای هوار هی رفت از دل قرار هی

چشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

ای دادو هوار هی رفت از دل قرار هی

متن آهنگ Delbara از Soheil Jami

چشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

ای داد ای هوار هی رفت از دل قرار هیچشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

ای داد و هوار هی رفت از دل قرار هی

چشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

ای داد ای هوار هی رفت از دل قرار هی

چشمانم ببار هی باز بی اختیار هی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background