متن آهنگ Today I Wanna Tell You از سیروان خسروی

آلبوم: 9 O'Clock

👁 ٦٣ساعت 9 یه خیابون من تنها

یه عالم فکر نم بارون چند تا رؤیا

آدما تصویر کوتاه تو خیابون

یخ زده خاطره ها تونگاشون

تو پیاده رو انگار تو رو می بینم

چقدر شکل تویه بزار ببینم

رد شدی؟ یاکه هنوز همونجا هستی؟

منو میبینی؟ یاباز چشماتو بستی؟

زیر پامون ،خش خش برگای زرد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

مثل دوستیمون هواخیلی سرد، اما چه خوب بود

یک کافی شاپ ،قهوه و تلخی حرفات

چشماتو بغض منو سردیه دستات اما چه خوب بود

اما چه خوب بود

دلم یه جوری شد

همون نگاه بود

خاطرات ما دوتا همینجاها بود

انگاری چند سال پیش ،همین روزا بود

فک کنم اون آخری خاطره ها بود

خیلی دیره وقت فکر کردن ندارم

متن آهنگ Today I Wanna Tell You از سیروان خسروی

نمیدونم چراباز یادم میارن؟

دوست دارم فکر نکنم اما نمیشهاون نگاه ،دیگه ازم جدا نمیشه

زیر پامون ،خش خش برگای زرد

مثل دوستیمون هواخیلی سرد، اما چه خوب بود

یک کافی شاپ ،قهوه و تلخی حرفات

چشماتو بغض منو سردیه دستات اما چه خوب بود

اما چه خوب بود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background