متن آهنگ If You are not Mine (Age to male man Nisti) از سیروان خسروی

👁 ٨٨تورو دیوونه وار میخوام

واسه همینم هرجا بری مثه سایه باتو میام

برو دیگه هرجا که دوس داری

ولی بدون فایده نداره نمیتونی جام بزاری

تقصیره من نیس! خب مقصر اون چشاته

دسه خودم نیس اینا همش کاره نگاته

همرو خط زدم فقط زیرتو خط کشیدم

انو بدون که من جاتوبه کسی نمیدم

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارم

اگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارم

اگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

چاره ندارم منه بیچاره

توکه چپ وراس منو پس میزنی

چرا به دلم دس میزنی

تقصیره من نیس! خب مقصر اون چشاته

دسه خودم نیس اینا همش کاره نگاته

همرو خط زدم فقط زیرتو خط کشیدم

متن آهنگ If You are not Mine (Age to male man Nisti) از سیروان خسروی

انو بدون که من جاتوبه کسی نمیدم

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارماگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارم

اگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background