متن آهنگ Farewell (Khodafezi) از سیروان خسروی

👁 ٦٣دلمون گرفته، غمو میبینیم تو چشمای هم

دیگه حرفی نمیمونه ، نگامونو میدزدیم از هم

شاید این آخرین باره که نشستیم روبروی هم

انگاری این همون لحظهست که آدما میگن به هم

خداحافظی ، خداحافظی عزیزم

پس میگیم به سادگی: خداحافظی

خداحافظی برای همیشه ، برای همیشه

ولی بازم دلمون میگیره ، انگار نمیریم از یاد هم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بازم بیتابی ، بازم تردید ، بازم یه بهونه واسه برگشتن ِ به هم

بازم حرف و بازم رویا ، بازم نشستیم روبروی هم

بازم جنگ و بازم دعوا ، بازم لحظهی گفتن ِ به هم

خداحافظی ، خداحافظی عزیزم

پس میگیم به سادگی: خداحافظی

خداحافظی برای همیشه ، برای همیشه

اما بازم دلمون میگیره

انگار این روزای غصهدار نمیخوان تموم بشن

متن آهنگ Farewell (Khodafezi) از سیروان خسروی

با هم یا بدون ِ هم

حالا چه بگیم خداحافظیچه نگیم خداحافظی ، به هم

با این خداحافظی به سادگی نمیگذریم از هم

خداحافظی ... خداحافظی عزیزم

خداحافظی ... خداحافظی عزیزم

خداحافظی ... خداحافظی عزیزم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background