متن آهنگ تنهایی از سینا سرلک

آلبوم: Tanhayi

Tanhayi

👁 ٥٩Tanhayi translate

تو آغوشم گرفتی اما بازوهات

دیگه اون حلقه ی امنی که داشتن نیست

دیگه اون شونه ها اون اتفاق خوب

جایی که بارها سر میذاشتم نیست

میگیری دستامو دستات ولی سرده

خودت اینجایی اما فکرت اینجا نیست

ته چشمات یکی هست خیلی جاش خوبه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تا وقتی با *** چشمات تنها نیست

میلرزم میشکنم میریزم از دستت

میمیرم زنده میشم عاشقم بازم

میدونی خیلی آزارم میدی اما

همیشه با خوبو بدت میسازم

Tanhayi translate

چشماتو دیدمو لرزید زانوهام

برای عاشقی این باره آخر بود

متن آهنگ تنهایی از سینا سرلک

دیگه هر جور به این دنیا نگاه کردم

دیدم تنهایی از هر چیزی بهتر بودمیلرزم میشکنم میریزم از دستت

میمیرم زنده میشم عاشقم بازم

میدونی خیلی آزارم میدی اما

همیشه با خوبو بدت میسازم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background