تصویر آهنگ برخیز از سینا سرلک

دانلود + متن آهنگ برخیز از سینا سرلک

آلبوم: Barkhiz

Barkhiz

👁 ٥٩برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست

گویی همه خوابند کسی را به کسی نیست

آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک

جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست

دانلود آهنگ برخیز از سینا سرلک

این قافله از قافله سالار خراب است

اینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست

تا آیینه رفتم که بگیرم خبر از خویش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دیدم که در آن آیینه هم جز تو کسی نیست

برخیز برخیز برخیز برخیز

برخیز برخیز برخیز برخیز

من در پی خویشم به تو بر میخورم اما

آن سان شده ام گم که به من دسترسی نیست

آن کهنه درختم که تنم زخمیه برف است

حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست

متن آهنگ برخیز از سینا سرلک

در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است

وقتی همه ی بودنه ما جز هوسی نیستوقتی همه ی بودنه ما جز هوسی نیست

برخیز برخیز برخیز برخیز

برخیز برخیز برخیز برخیز

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background