متن آهنگ Ey Del Benalom از سیما بینا

👁 ٩٣آی خدای مهربون عاشق نوازه

آی غم بیچارگان را چاره سازه

خودش می دونه چون تنهای تنها

که تنهایی بلای جانگدازه

عزیز بشین به کنارم

زعشقت بی قرارم

جون تو طاقت ندارم

حالا مرو از کنارم

حالا مرو از کنارم

به خدا دوست می دارم

سر کوه بلند تا کی نشینم

عزیز بشین به کنارم

که لاله سر زنه، گل را بچینم

عزیز بشین به کنارم

گلای سرخ و سفید برهم خمیده

عزیز بشین به کنارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نمی دونم کدوم گل رو بچینم

عزیز بشین به کنارم

عزیز بشین به کنارم

زعشقت بی قرارم

جون تو طاقت ندارم

حالا مرو از کنارم

حالا مرو از کنارم

به خدا دوست می دارم

کنون که می روی هموار و هموار

عزیز بشین به کنارم

نمی ترسی که بر پایت بره خار

عزیز بشین به کنارم

اگر خاری بره سوزن ندارم

عزیز بشین به کنارم

به مژگون برکنم ای جون غمخوار

عزیز بشین به کنارم

متن آهنگ Ey Del Benalom از سیما بینا

گل سرخ و سفید دسته دسته

عزیز بشین به کنارم

میون سنگ مرمر ریشه بسته

عزیز بشین به کنارم

الهی بشکنه اون سنگ مرمرعزیز بشین به کنارم

که یار نازنین تنها نشسته

عزیز بشین به کنارم

عزیز بشین به کنارم

زعشقت بی قرارم

جون تو طاقت ندارم

حالا مرو از کنارم

حالا مرو از کنارم

به خدا دوست می دارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background