متن آهنگ Oluruna Bırak از Sila

👁 ٥١٤Söz bitsin, biz devam edelim

Sessiz kalalım, yine uzlaşalım

Güz bitsin, biz bayram edelim

Susuz kalalım, yine aç kalalım

[Bridge](x2) translate

Ayrılıklar değişmez

Bütün aşklar aynıdır

Hayat herkese hem iyi translate

Hem de kötü davranır

Oluruna Bırak, her neyse geçer

Hayata zulmedip üzülmeye mi değer?

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Oluruna Bırak, her neyse geçer

Gün doğsun hele bi', üzülmeye mi değer?

Üzülmeye mi değer?

Oluruna Bırak

Söz bitsin, biz devam edelim

Sessiz kalalım, yine uzlaşalım

Güz bitsin, biz bayram edelim

Susuz kalalım, yine aç kalalım

[Bridge](x2) translate

Ayrılıklar değişmez

متن آهنگ Oluruna Bırak از Sila

Bütün aşklar aynıdır

Hayat herkese hem iyi translate

Hem de kötü davranır[Nakarat](x2) translate

Oluruna Bırak, her neyse geçer

Hayata zulmedip üzülmeye mi değer?

Oluruna Bırak, her neyse geçer

Gün doğsun hele bi', üzülmeye mi değer?

Üzülmeye mi değer?

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background