متن آهنگ Tsunami از SikitikiS

👁 ٢١Quando l'ha incontrato, translate

quando è stata vicino a lui,

quando ha sentito il terremoto translate

non poteva pensare a me translate

non poteva farsi venire translate

i sensi di colpa translate

mi trema la voce, mi trema il pensiero translate

e crolla l'intonaco del mio palazzo translate

sulle macchine translate

Ragazzo forte non piangere, translate

niente può fare più male di così

quando sei triste fai come me translate

il mondo in ginocchio e noi a ridere translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Quando l'ha incontrato, translate

ha dimenticato tutto, translate

non si è fatta viva

neanche per un saluto translate

che poi io del suo saluto translate

io che cosa me ne faccio translate

surferò questo Tsunami

col vestito da pagliaccio translate

Ragazzo forte non piangere, translate

niente può fare più male di così

quando sei triste fai come me translate

متن آهنگ Tsunami از SikitikiS

il mondo in ginocchio e noi a ridere translate

Ti ricordi all'Iguana translate

a fumare marijuana translateingoiando Cucarachas translate

buscando una fiesta translate

guidando una Fiesta translate

Ragazzo forte non piangere, translate

niente può fare più male di così

quando sei triste fai come me translate

il mondo in ginocchio e noi a ridere translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background