تصویر آهنگ جوونه از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ جوونه از سیاوش قمیشی

آلبوم: Javooneh

Javooneh

👁 ١٢٢منم و شاخه غمی که تو دلم جوونه کرده

من و یاد خوبی تو که دلو دیوونه کرده

من و رنگ مخمل شب، من و برق صد ستاره

که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره

دانلود آهنگ جوونه از سیاوش قمیشی

نباشی تو خاطر من مثل اینکه زندگی نیست

مثل اینکه رنگ دریا آبی همیشگی نیست

یاد من اگر چه نیستی تو رو با خودم می دونم

چشم به راه مهربونیت تا ته دنیا می مونم

روی شیشه می نویسم دیگه به امید دیدار

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

موندنی ترین مسافر تا ابد خدا نگه دار

تا ابد خدا نگه دار

تا ابد خدا نگه دار

منم و شاخه غمی که تو دلم جوونه کرده

من و یاد خوبی تو که دلو دیوونه کرده

من و رنگ مخمل شب، من و برق صد ستاره

متن آهنگ جوونه از سیاوش قمیشی

که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره

نباشی تو خاطر من مثل اینکه زندگی نیستمثل اینکه رنگ دریا آبی همیشگی نیست

یاد من اگر چه نیستی تو رو با خودم می دونم

چشم به راه مهربونیت تا ته دنیا می مونم

روی شیشه می نویسم دیگه به امید دیدار

موندنی ترین مسافر تا ابد خدا نگه دار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background