متن آهنگ گلی جان از سیاوش قمیشی

آلبوم: Goli Jan

Goli Jan

👁 ٩٢در چشم تو خواندم گلی جان

افسانه های آشنا گلی جان

خوردم فریبه چشم تو گلی جان

آفرین گلی جان آی گلی جان

لعل هوس بارت گلی جان

در جام جان ریزد هوس گلی جان

گفتی نخواهم جز تو کس گلی جان

بوالهوس گلی جان آی گلی جان

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

یاد از آن شبها با آن شب که تنها

آشفته حالو رسوا در ساحله دریا

آی گلی جان

مویت آشفته راز دل خفته

در آن چشم سیاهت پنهان شد گناهت آی گلی جان

در آن چشم سیاهت

پنهان شد گناهت آی گلی جان

در چشم تو خواندم گلی جان

متن آهنگ گلی جان از سیاوش قمیشی

افسانه های آشنا گلی جان

خوردم فریبه چشم تو گلی جانآفرین گلی جان آی گلی جان

لعل هوس بارت گلی جان

در جام جان ریزد هوس گلی جان

گفتی نخواهم جز تو کس گلی جان

بوالهوس گلی جان آی گلی جان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background