تصویر آهنگ گله از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ گله از سیاوش قمیشی

Geleh

👁 ١٠١عجب ای دل عاشق

تو هم حوصله داری

تو این سینه نشستی

هزار تا گِله داری

یه روز عاشق نوری

یه روزی سوت و کوری

یه روز مثل حبابی

یه روز سنگ صبوری

پر از شک و هراسی

همیشه بی حواسی

پر از حرفی و خاموش

دانلود آهنگ گله از سیاوش قمیشی

یه قصه و فراموش

پر از راز نگفته

یه کوله بارِ بر دوش

یه بی طاقت خسته

به انتظار نشسته

یه روز رفیق راهی

سفر پای پیاده

به اندازه ی عشقی

پر از حرفای ساده

واسه روزای رفته

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سفر قصه ی خوبه

چراغ روشن راه

قشنگی غروبه

واسه روزای رفته

سفر قصه ی خوبه

چراغ روشن راه

قشنگی غروبه

عجب ای دل عاشق

تو هم حوصله داری

تو این سینه نشستی

هزار تا گِله داری

یه روز عاشق نوری

یه روزی سوت و کوری

یه روز مثل حبابی

یه روز سنگ صبوری

پر از شک و هراسی

همیشه بی حواسی

پر از حرفی و خاموش

یه قصه و فراموش

پر از راز نگفته

متن آهنگ گله از سیاوش قمیشی

یه کوله بارِ بر دوش

یه بی طاقت خسته

به انتظار نشسته

یه روز رفیق راهی

سفر پای پیاده

به اندازه ی عشقیپر از حرفای ساده

واسه روزای رفته

سفر قصه ی خوبه

چراغ روشن راه

قشنگی غروبه

واسه روزای رفته

سفر قصه ی خوبه

چراغ روشن راه

قشنگی غروبه

واسه روزای رفته

سفر قصه ی خوبه

چراغ روشن راه

قشنگی غروبه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background