تصویر آهنگ فصل پاییز از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ فصل پاییز از سیاوش قمیشی

Fasl E Paeez

👁 ٤٥١فصل پاییزیِ من که می رسه

فصل اندوه سفر سر می رسه

تو سکوت خسته ی باور من

سایه هم فکر جدایی میکنه

شاخه ی سرد وجودم نمیخواد

رگ بیداری لحضه هام باشه

نفسم در نمیاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تو رو میخواد

دانلود آهنگ فصل پاییز از سیاوش قمیشی

چشم من گریه میخواد

نفسم در نمیاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

تو عبور از پل خواب جاده ها

روح من عشقی به رفتن نداره

تو سکوت خالیه این دل من

دیگه هیچی جز تو جایی نداره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ذهن شبنم که میخواد گریه کنه

فصل بارون, تو چشم در میزنه

فصل پاییزیه من که میرسه

نفسم به عشق تو پر میزنه

نفسم در نمیاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

نفسم در نمیاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

تو عبور از پل خواب جاده ها

روح من عشقی به رفتن نداره

تو سکوت خالیه این دل من

دیگه هیچی جز تو جایی نداره

ذهن شبنم که میخواد گریه کنه

متن آهنگ فصل پاییز از سیاوش قمیشی

فصل بارون, تو چشم در میزنه

فصل پاییزیه من که میرسه

نفسم به عشق تو پر میزنه

نفسم در نمیاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تو رو میخوادچشم من گریه میخواد

نفسم در نمیاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

نفسم در نمیاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

(by Vahid) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background