تصویر آهنگ دو دله از سیاوش قمیشی

متن آهنگ دو دله از سیاوش قمیشی

Dou Delee

👁 ٤٨
امتیاز ٢.٠ از ١ نظرآخه من هیچی ندارم

که نثار تو کنم

تا فدایِ چشای

مثل بهار تو کنم

می درخشی مثل یه

تیکه جواهر توی جمع

من میترسم عاقبت

یه روز قمارت بکنم

من مثل شبای بی ستاره سرد و خالیم

خُب می ترسم جای عشق

غُصَه رو یار تو کنم

تو مثل قصه پر از خاطره هستی

نمی خوام

منِ بی نشون تو رو

نشونه دارت بکنم

تو که بی قرار دیدن شبو

ستاره ای

واسه دیدن ستاره بی قرارت بکنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مثل دریا بی قراری

نمی تونی بمونی

من چرا مثل یه برکه

موندگارت بکنم

من مثل شبای بی ستاره سرد و خالیم

خُب می ترسم جای عشق

غُصَه رو یار تو کنم

تو مثل قصه پر از خاطره هستی

نمی خوام

منِ بی نشون تو رو

نشونه دارت بکنم

تو بگو

خودت بگو

با تو بمونم یا برم

آخه من هیچ نمی خوام

که غصه دارت بکنم

تو بگو

متن آهنگ دو دله از سیاوش قمیشی

خودت بگو

با تو بمونم یا برم

آخه من هیچ نمی خوام

که غصه دارت بکنم

تو بگوخودت بگو

با تو بمونم یا برم

آخه من هیچ نمی خوام

که غصه دارت بکنم

تو بگو

خودت بگو

با تو بمونم یا برم

آخه من هیچ نمی خوام

که غصه دارت بکنم

(by Vahid) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background