تصویر آهنگ بارون از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ بارون از سیاوش قمیشی

آلبوم: Shekofehaye Kaviree

Baroon

👁 ١٨٠٠
امتیاز ٧.٨ از ٤ نظرتو که بارونو ندیدی، گل ابرا رو نچیدی

گله از خیسی جاده های غربت می کنی

تو که خوابی تو که بیدار

تو که مستی تو که هوشیار

لحظه های شبو با ستاره قسمت می کنی

منو بشناس که همیشه نقش غصم روی شیشه

دانلود آهنگ بارون از سیاوش قمیشی

منه خشکیده درخت توی بطن باغ و بیشه

جاده های بی سوار و سال گنگ بی بهارو

تو ندیدی، به پشیزی نگرفتی دل مارو

تو که بارونو ندیدی، گل ابرا رو نچیدی

گله از خیسی جاده های غربت می کنی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تو که خوابی تو که بیدار

تو که مستی تو که هوشیار

لحظه های شبو با ستاره قسمت می کنی

لحظه های تلخ غربت

هفته های بی مروت

تو نبودی که ببینی شب تار انتظارو

همه قصه هام تو هستی، لحظه لحظه هام تو هستی

تو خیالم، توی خوابم، پا به پام بازم تو هستی

منو بشناس که همیشه نقش غصم روی شیشه

منه خشکیده درخت توی بطن باغ و بیشه

متن آهنگ بارون از سیاوش قمیشی

جاده های بی سوار و سال گنگ بی بهارو

تو ندیدی، به پشیزی نگرفتی دل مارو

لحظه های تلخ غربتهفته های بی مروت

تو نبودی که ببینی شب تار انتظارو

همه قصه هام تو هستی، لحظه لحظه هام تو هستی

تو خیالم، توی خوابم، پا به پام بازم تو هستی

همه قصه هام تو هستی، لحظه لحظه هام تو هستی

تو خیالم، توی خوابم، پا به پام بازم تو هستی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background