تصویر آهنگ بچه ها از سیاوش قمیشی

متن آهنگ بچه ها از سیاوش قمیشی

آلبوم: Hekayat

Bacheha

👁 ٩٤و چه این جمله به فکر همگی افتاده

بچه ها را چه کنیم؟

بچه ها می خواهند

بچه ها می رقصند

بچه ها می خوانند

این طریقیست که در خاطرشان می ماند

ای فلانی، دو سه خطی بنویس

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ساده تر، رنگی تر

در پی قافیه و واژه نباش

سوژه ی امروزی، بگذر از دل سوزی

للـه هایی همه دلسوزتر از مادرشان

بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان

من هنوز معتقدم

متن آهنگ بچه ها از سیاوش قمیشی

من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت

می شود در به در واژه ی بازار نبودمی توان تقدیم کرد

و پشیزی به پشیزی نفروخت

می توان عشق به آن ها آموخت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background