تصویر آهنگ عادت از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ عادت از سیاوش قمیشی

آلبوم: Amir's Story

Aadat

👁 ١٠١٥هرگز نخواستم که تو رو

با کسی قسمت بکنم

یا از تو حتی با خودم

یه لحظه صحبت بکنم

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال *** به تو جسارت بکنم

انقدر ظریفی که با یک

نگاه *** میشکنی

اما تو خلوت خودم

دانلود آهنگ عادت از سیاوش قمیشی

تنها فقط مال منی

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال *** به تو جسارت بکنم

ترسم اینه که رو تنت

جای نگاهم بمونه

یا روی تیشه ی چشات

غبار آهم بمونه

تو پاک و ساده مثل خواب

حتی با بوسه میشکنی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

شکل همه آرزوهام

تجسم خواب منی

حتی با اینکه هیچکس

مثل من عاشق تو نیست

پیش تو آینه ی چشام

حقیره لایق تو نیست

حقیره لایق تو نیست

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال *** به تو جسارت بکنم

هرگز نخواستم که تو رو

با کسی قسمت بکنم

یا از تو حتی با خودم

یه لحظه صحبت بکنم

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال *** به تو جسارت بکنم

ترسم اینه که رو تنت

جای نگاهم بمونه

متن آهنگ عادت از سیاوش قمیشی

یا روی تیشه ی چشات

غبار آهم بمونه

تو پاک و ساده مثل خواب

حتی با بوسه میشکنی

شکل همه آرزوهام

تجسم خواب منیحتی با اینکه هیچکس

مثل من عاشق تو نیست

پیش تو آینه ی چشام

حقیره لایق تو نیست

حقیره لایق تو نیست

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال *** به تو جسارت بکنم

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال *** به تو جسارت بکنم

(by Vahid) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background