تصویر آهنگ بگو یادته منو از سیامک عباسی

متن آهنگ بگو یادته منو از سیامک عباسی

آلبوم: Begoo Yadete Mano

Begoo Yadete Mano

👁 ٥٣برگا که می ریزن...

می رقصن تو باد...

از خاطره لبریزن...

بگو یادته منو!

من عاشق پاییزم...

دلم موهاتو می خواد!

باز پاییزِ عزیزم...

بگو یادته منو!

بریدش از من!

برید و دل کند!

کاشکی می شد...

باشه پیشم...

گذشته هر چند!

به راهش ادامه داد و...

به راهم ادامه دادم...

بریدیم از هم!

بریدیم از هم!

نگاهش به سمت تقدیر...

به پاهام که قفل و زنجیر...

بریدیم از هم!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بریدیم از هم!

برگا که می ریزن...

می رقصن تو باد...

از خاطره لبریزن...

بگو یادته منو!

دوست داشتنِ تو واسه من...

یه مرحمه!

درد نیست!

تقدیر این بود که ازت دور باشم!

تقدیر با من همدرد نیست!

خیلی حرفا موند بینمون...

فرصت نشد به هم بگیم!

می گذرن به وقت تو تا ابد...

ساعتای زندگیم!

بریدش از من!

برید و دل کند!

کاشکی می شد...

باشه پیشم...

متن آهنگ بگو یادته منو از سیامک عباسی

گذشته هرچند!

به راهش ادامه داد و...

به راهم ادامه دادم...

بریدیم از هم!

بریدیم از هم!نگاهش به سمت تقدیر...

به پاهام که قفل و زنجیر...

بریدیم از هم!

بریدیم از هم!

به راهش ادامه داد و...

به راهم ادامه دادم...

بریدیم از هم!

بریدیم از هم!

نگاهش به سمت تقدیر...

به پاهام که قفل و زنجیر...

بریدیم از هم!

بریدیم از هم!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background