تصویر آهنگ Waving Goodbye از Sia

متن و ترجمه آهنگ Waving Goodbye از Sia

👁 ٩٤I'm with the enemy in my bed با دشمن توی تختمم

(When the voice in my head) وقتی ی صدایی توی سرمه

Tells me I should treat myself better اون صدا بهم میگه باید با خودم بهتر رفتار کنم

I know you don't mean to be mean من میدونم تو قصدی نداشتی که بدجنس باشی

When you're hurting you'll see وقتی تو داری درد میکشی خواهی دید

You can see just how dark it is getting... تو میتونی ببینی ک چقد اون(منظورش رابطشونه) داره تاریک و تاریکتر میشه

So one hand is holding your body وقتی یک دستت بدنتو نگه داشته

The other is Waving Goodbye و اون یکی داره خداحافظی میکنه

I love you, but it's your turn to cry من عاشقتم ولی نوبت توعه که این دفعه گریه کنی

But one hand is holding your body translate

The other is Waving Goodbye و اون یکی داره خداحافظی میکنه

I love you, but it's your turn to cry من عاشقتم ولی نوبت توعه که این دفعه گریه کنی

It's your turn to cry نوبت توعه که گریه کنی

Why are you so sad? چرا اینقدر ناراحتی

But I think it's time now ولی من فکر میکنم که وقتشه

You're too crying feel so bad خیلی گریه میکنه و حس خیلی بدی بمن میده

But can I lie down ولی من میتونم دراز بکشم منظورش(اروم باشم)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm with the enemy in my bed با دشمن توی تختمم

When the voice in my head translate

Tells me I should treat myself better اون صدا بهم میگه باید با خودم بهتر رفتار کنم

I know you don't mean to be mean من میدونم تو قصدی نداشتی که بدجنس باشی

When you're hurting you'll see وقتی تو داری درد میکشی خواهی دید

You can see just how dark it is getting translate

So one hand is holding your body وقتی یک دستت بدنتو نگه داشته

The other is Waving Goodbye و اون یکی داره خداحافظی میکنه

I love you, but it's your turn to cry من عاشقتم ولی نوبت توعه که این دفعه گریه کنی

But one hand is holding your body translate

The other is Waving Goodbye و اون یکی داره خداحافظی میکنه

I love you, but it's your turn to cry من عاشقتم ولی نوبت توعه که این دفعه گریه کنی

It's your turn to cry نوبت توعه که گریه کنی

Feel my heart break! قلب شکسته منو حس کن

Feel my heart break! قلب شکسته منو حس کن

متن آهنگ Waving Goodbye از Sia

Feel my heart break! قلب شکسته منو حس کن

As I walk away (As I walk away) وقتی من دارم ترکت میکنم

Feel my heart break! قلب شکسته منو حس کن

Feel my heart break! قلب شکسته منو حس کنFeel my heart break! قلب شکسته منو حس کن

As I walk away (As I walk away) وقتی من دارم ترکت میکنم

So one hand is holding your body وقتی یک دستت بدنتو نگه داشته

The other is Waving Goodbye و اون یکی داره خداحافظی میکنه

I love you, but it's your turn to cry من عاشقتم ولی نوبت توعه که این دفعه گریه کنی

But one hand is holding your body translate

The other is Waving Goodbye و اون یکی داره خداحافظی میکنه

I love you, but it's your turn to cry من عاشقتم ولی نوبت توعه که این دفعه گریه کنی

It's your turn to cry نوبت توعه که گریه کنی

(It's your turn to cry...) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background