تصویر آهنگ Gharibe Ashegh از Shohreh

دانلود + متن آهنگ Gharibe Ashegh از Shohreh

👁 ١٣٤غریبه خونه ما رو بلد شد

داره در میزنه ای وای چه بد شد

به دل میگم غریبه یار نمی شه

دل یار ندیده هوشیار نمی شه

غریبه صاحب خونه شد ای داد

واسه دل یار یکدونه شد ای داد

اومد یک شب بمونه موندگار شد

اومد مهمون شه صاحب اختیار شد

یه جا دل می شینه یه جا یارش

دیگه جام نمی شه به کنارش

دانلود آهنگ Gharibe Ashegh از Shohreh

بذارم برم از روزگارش

خونه مال دل و مال یارش

خونه مال دل و مال یارش

غریبه با دل من جوره جور شد

دل دیوونه از من دوره دور شد

نشسته دیگه جا خوش کرده ای وای

بساطش پهنه و گسترده ای وای

یه جا دل می شینه یه جا یارش

دیگه جام نمی شه به کنارش

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بذارم برم از روزگارش

خونه مال دل و مال یارش

خونه مال دل و مال یارش

شب می خوابه به جای چشمام

روز می شینه به روی لبهام

وای دیگه باز چه خوابی دیده

وای چرا رنگ دل پریده

یه جا دل می شینه یه جا یارش

دیگه جام نمی شه به کنارش

بذارم برم از روزگارش

خونه مال دل و مال یارش

خونه مال دل و مال یارش

غریبه خونه ما رو بلد شد

داره در میزنه ای وای چه بد شد

به دل میگم غریبه یار نمی شه

دل یا ندیده هوشیار نمی شه

غریبه صاحب خونه شد ای داد

واسه دل یار یکدونه شد ای داد

متن آهنگ Gharibe Ashegh از Shohreh

اومد یک شب بمونه موندگار شد

اومد مهمون شه صاحب اختیار شد

یه جا دل می شینه یه جا یارش

دیگه جام نمی شه به کنارش

بذارم برم از روزگارش

خونه مال دل و مال یارشخونه مال دل و مال یارش

غریبه با دل من جوره جور شد

دل دیوونه از من دوره دور شد

نشسته دیگه جا خوش کرده ای وای

بساطش پهنه و گسترده ای وای

یه جا دل می شینه یه جا یارش

دیگه جام نمی شه به کنارش

بذارم برم از روزگارش

خونه مال دل و مال یارش

خونه مال دل و مال یارش

تهیه و تنظیم: مهدی صادقی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background