تصویر آهنگ Dele Divooneh از Shohreh

دانلود + متن آهنگ Dele Divooneh از Shohreh

آلبوم: Salam - Persian Music

دل دیوونه

👁 ١٢٨خدا کنه زنده باشه دوباره

از روزگار نگیره باز کناره

خدا کنه بیاد بیرون از خونش

تا بشینه کفتر عشق رو شونش

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

بسته شده زبونش

رو به زوال جونش

تو غصه هاش اسیره

خدا کنه نمیره

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

دانلود آهنگ Dele Divooneh از Shohreh

نه حال گریه داره

نه میل خنده داره

نه بی قرار یاره

نه فکر روزگاره

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

اونوقت ها سر زبون داشت

سر زنده بود و جون داشت

همه براش می مردن

براش قسم می خوردن

عشق های آتشین داشت

هزار تا همنشین داشت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

اونوقت ها سر زبون داشت

سر زنده بود و جون داشت

همه براش می مردن

براش قسم می خوردن

عشق های آتشین داشت

هزار تا همنشین داشت

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

بسته شده زبونش

رو به زوال جونش

تو غصه هاش اسیره

خدا کنه نمیره

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

نه حال گریه داره

نه میل خنده داره

نه بی قرار یاره

نه فکر روزگاره

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

متن آهنگ Dele Divooneh از Shohreh

اونوقت ها سر زبون داشت

سر زنده بود و جون داشت

همه براش می مردن

براش قسم می خوردن

عشق های آتشین داشت

هزار تا همنشین داشت

این دل دیوونه کجاستچه ساکت و چه بی صداست

اونوقت ها سر زبون داشت

سر زنده بود و جون داشت

همه براش می مردن

براش قسم می خوردن

عشق های آتشین داشت

هزار تا همنشین داشت

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

اونوقت ها سر زبون داشت

سر زنده بود و جون داشت

همه براش می مردن

براش قسم می خوردن

عشق های آتشین داشت

هزار تا همنشین داشت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background