تصویر آهنگ Ace از Shohreh Solati

متن آهنگ Ace از Shohreh Solati

آلبوم: Passion

👁 ٤٩مثل غمار زندگی

بله

بازی ها داره زندگی

بله

شانس اگه با تو جور باشه

بله

جور میشه یار زندگی

بله بله بله

آره جور میشه کار زندگی

بله بله بله

دوماد چه شانس آوردی دل عروسو بردی

چی شد که آس آوردی آقا دوماد شانس آوردی

دوماد چه شانس آوردی دل عروسو بردی

چی شد که آس آوردی آقا دوماد شانس آوردی

سکه بارونه

امشب

گل فراوونه

امشب

عشق که مهمونه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

امشب

عروس میاد خونه

امشب

بال و پر زدی

دوماد

همه جا در زدی

دوماد

به چشماش سر زدی

دوماد

آره تو خال زدی

دوماد

دوماد چه شانس آوردی دل عروسو بردی

چی شد که آس آوردی آقا دوماد شانس آوردی

دوماد چه شانس آوردی دل عروسو بردی

چی شد که آس آوردی آقا دوماد شانس آورد

سکه بارونه

امشب

گل فراوونه

متن آهنگ Ace از Shohreh Solati

امشب

عشق که مهمونه

امشب

عروس میاد خونه

امشببال و پر زدی

دوماد

همه جا در زدی

دوماد

به چشماش سر زدی

دوماد آره تو خال زدی

دوماد

دوماد چه شانس آوردی دل عروسو بردی

چی شد که آس آوردی آقا دوماد شانس آوردی

دوماد چه شانس آوردی دل عروسو بردی

چی شد که آس آوردی آقا دوماد شانس آوردی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background