متن آهنگ Asseh Asseh از Sheila

👁 ١٠١آسه آسه

ریزه ریزه

بی تو قلبم میره واسه

دل دروغ نیست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

راسته راسته

تو رو دیده, تو رو خواسته

آسه برو آسه بیا

آرومو آهسته بیا

متن آهنگ Asseh Asseh از Sheila

هر طرفی میخوای بروعاشق و دلبسته بیا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background