تصویر آهنگ صبر از شایع

دانلود + متن آهنگ صبر از شایع

آلبوم: Naghabel

Sabr

👁 ٣٧٦مردی تو صبر داشته باش /// مث همیشه فرق داشته باش

بذا بگن هیچی نبود جیبش /// اما یه دله مردونه داشت

عیب نداره بریز تو خودت /// میدونم فشاره همه چیز رو توئه

میدونم هرچی دم نمیزنی /// دنیا بد تر روت گیره سه پیچ می کنه

امروزم باز نشون نده /// که همه این سالا چقدر چزوندنت

واسه درد دله مرد جای موندنه /// بذار بهشون خوش بگذره

بذار نفهمن اصلا /// اگه خوش بودن کی نفس نفس زد

دانلود آهنگ صبر از شایع

بذار نفهمن سگدو زدی که نه نگی /// اگه دلشون چیزی هوس کرد

مثله روزایی که گفتنو نگفتی /// مثه قورت دادنای همیشت

با خودت حلش کن مثله همین شهر /// اینا که آدم نمیشن

بلند شو هنوز کلی کوچه مونده که باید با دیواراش حرف بزنی

بغضِ یه روزایی انقد سنگینه فقط باید رو دوشه یه مرد ببریش

(همخوان)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تحمل کن می دونم حواس هیچکی بت نیست

تحمل کن می دونم راه میری کیلومتری

صبر داشته باش /// صبر داشته باش

شاید فردایی که میاد دیگه مثله دیروزِت نیست

(ورس 2)

قدم از قدم بردار باز /// تنها بگذرونو همراه باش

تو بازاری مرد بمون که /// توش پرچمه نامرد بالاس

همه هرچی میخوان بگن /// اینم پشته خستگیات ببند

خیلی از این روزا ممکنه /// مثله امروز مزه سیگار بدن

منم مثله تو موندم /// وقتی ساختمشون و منو سوزوندن

رفتن و روم در و کوبوندن /// نمی کشیدم اما خودمو کشوندم

زدم تو خیابونایی که /// اصلا نمی دونستم تش کجا بود

متن آهنگ صبر از شایع

منم مثله تو خاطره هام /// تنها می گذشت تو برفو بارون

اهه

موهام رو به سفید شدنو /// اوضام که یه ریز تو همو

منی که فقط میتونم /// خدارو با تنهاییم رفیق کنموبذارین به حاله خودم برین /// نپرس ازم چرا انقد یه دنده ای

یه صبر ازم مونده فقط /// بیا اونم ازم بگیر

(همخوان)

تحمل کن می دونم حواس هیچکی بت نیست

تحمل کن می دونم راه میری کیلومتری

صبر داشته باش /// صبر داشته باش

شاید فردایی که میاد دیگه مثله دیروزِت نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background