متن آهنگ این منم از شایع

In Manam - Naghabel

- 5 👁پسره حاجی نیستم اخراجی نیستم پی پوله بیشترم با کاره بیشتر مثه سگ کار میکنم که مثه سگ زندگی نکنم لنگ نباشم هیچ وقت نه می خوام بیفتم با یه چک تو نه صاف وایسادنمو با کمکه تو میدونی زور داره واسه منه غد میزنم از خواب دم صبح تو آفتاب سر ظهر تو این شهر گه دست و پا میزنم چون نمیخوام تو باشی قهرمانه زنم چون می خوام وقتی بچه هام میگن از احتیاجاشون با دسته خالی نرم حس میکنم عرضه رو توم چون راحت نیسم وایسم پشت سرتون میخوام تنها زنی که بهم مطمئن بود بگیره سرشو بالا بگه اون پسره منه زدم هرچی بود تو جیباشون بردن هرچی بود تو جیبام پول خیابون تنم می خارید تنمو میخاروند هر روز پیدا می شد تو زندگیم یه بی ناموس کشیدم هی کشیدم هی کشیدمو بالا بودم اما باز میگفتم بپیچنو اه دیدم با عنو گها یکیمو نباشن نمیرم و دیدم شدن رفیقمو هر روز از روز قبل کثافت ترم درد میگیره یه ساعت به یه ساعت سرم هیچکی نمیدونه اصلا چرا پنچرم

چرا انقد حرفه تو نگاه کردنم میخوابم فقط میندازم عقب کارامو چرا دیوارامو سیاه رنگ زدم اینا چیه تو جیبام اینا چیه دستمن این کیه شبیه منه اما مثه من نیست منم ؟ این منم!؟ بی رمق این منم!؟هرچی باشه میزنم این منم!؟خشکه دهنم رنگ از روم پریده و خیس عرقم این منم!؟ بی رمق این منم!؟هرچی باشه میزنم این منم!؟خشکه دهنم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
رنگ از روم پریده و خیس عرقم نه!!! پول نبود همرام تنهای تنها لبخند میزدم چند ماه به چند ماه زندگیم انگار یه تنهایی کم داشت همچیو تنهایی یادم انداخت مثه غرور برگشتنم به نقطه ی شروع اومد که زندگیمو هول بده تو نور گفت بذار هرکی منکره تو بود نتونه وایسه تو روت پَ بشین فکراتو کن جیباتو پر میخوای یا چشماتو پر یا واسه خودت یه کاری کن یا تکرار ببند به تکرارت دیگه نه زدم نه گذاشتم باز به سنگ بخوره سرم من چیم از همه کمه!؟ منم جلو میزنم چیم کمه از این سوسولا که تو پولو پلن این خوده خوده منم پخته تر از گذشته ی پشته سرم

هستم پای زحمتاش نمیخوام مفت ببرم حتی فحش بدنم وسطه دو تا ابروهامو با کلت بزنن اونکه تو گود منم اره خوب من همون بره نمام که یه لگد در کون آقا گرگه زدم شک نکن نمیدم دُم به تلت اون که جلوته خوده خوده منم این منم ، پره آرزو اینم منم ، دنباله حاله خوب این منم ، تو خونه های لوکس این منم ، تو اگه می خوای جا بمون این منم ، پره آرزو اینم منم ، دنباله حاله خوب این منم ، تو خونه های لوکس این منم ، تو اگه می خوای جا بمون download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه