تصویر آهنگ There's Nothing Holdin' Me Back از Shawn Mendes

متن و ترجمه آهنگ There's Nothing Holdin' Me Back از Shawn Mendes

👁 ١٢٠٠
امتیاز ٧.٠ از ١ نظرI wanna follow where she goes من میخوام دنبال کنم که اون کجا میره

I think about her and she knows it من بهش فکر میکنم ‌و خودشم اینو میدونه

I wanna let her take control میخوام بهش اجازه بدم که کنترلو بدست بگیره

'Cause everytime that she gets close, yeah چون هروقت که بهم نزدیک میشه ، آره

She pulls me in enough to keep me guessing منو به اندازه ی کافی نزدیک میکنه ک حدس بزنم (که دوسش دارم یا نه)

And maybe I should stop and start confessing و شاید باید متوقف بشم و شروع به اعتراف کنم

Confessing, yeah اعتراف ، آره

Oh, I've been shaking اوو داشتم تکون میدادم

I love it when you go crazy عاشق وقتاییم که از خود بیخود میشی

You take all my inhibitions تو همه بازدارندگی های منو می پذیری

Baby, there's nothing holding me back عزیزم هیچ چیز مانع من نیست

You take me places that tear up my reputation منو به جاهایی می بری که شهرتمو پاره میکنه (زیر سوال می بره)

Manipulate my decisions که تصمیماتمو دستکاری کنم

Baby, there's nothing holding me back عزیزم هیچ چیز مانع من نیست

There's nothing holding me back هیچ چیز مانع من نیست

There's nothing holding me back هیچ چیز مانع من نیست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

She says that she's never afraid او می گوید که هرگز نمی ترسد

Just picture everybody naked فقط همه رو *** تصور کن

She really doesn't like to wait اون واقعا دوست نداره صبر کنه

Not really into hesitation شک و تردیدو دوست نداره

Pulls me in enough to keep me guessing منو به اندازه ی کافی نزدیک میکنه ک حدس بزنم (که دوسش دارم یا نه)

And maybe I should stop and start confessing و شاید باید متوقف بشم و شروع به اعتراف کنم

Confessing, yeah اعتراف ، آره

Oh, I've been shaking اوو داشتم تکون میدادم

I love it when you go crazy عاشق وقتاییم که از خود بیخود میشی

You take all my inhibitions تو همه بازدارندگی های منو می پذیری

Baby, there's nothing holding me back عزیزم هیچ چیز مانع من نیست

You take me places that tear up my reputation منو به جاهایی می بری که شهرتمو پاره میکنه (زیر سوال می بره)

Manipulate my decisions که تصمیماتمو دستکاری کنم

Baby, there's nothing holding me back عزیزم هیچ چیز مانع من نیست

There's nothing holding me back هیچ چیز مانع من نیست

'Cause if we lost our minds and we took it way too far چون اگه عقلمونو از دست دادیم و زیاده روی کردیم

متن آهنگ There's Nothing Holdin' Me Back از Shawn Mendes

I know we'd be alright, I know we would be alright میدونم که حالمون خوب میشه ، من میدونم که حالمون خوش میشه

If you were by my side and we stumbled in the dark اگه تو طرف من بودی و توی تاریکی تلوتلو میخوردیم

I know we'd be alright, I know we would be alright میدونم که حالمون خوب میشه ، من میدونم که حالمون خوش میشه

'Cause if we lost our minds and we took it way too far چون اگه عقلمونو از دست دادیم و زیاده روی کردیم

I know we'd be alright, I know we would be alright میدونم که حالمون خوب میشه ، من میدونم که حالمون خوش میشه

If you were by my side and we stumbled in the dark اگه تو طرف من بودی و توی تاریکی تلوتلو میخوردیمI know we'd be alright, I know we would be alright میدونم که حالمون خوب میشه ، من میدونم که حالمون خوش میشه

Oh, I've been shaking اوو داشتم تکون میدادم

I love it when you go crazy عاشق وقتاییم که از خود بیخود میشی

You take all my inhibitions تو همه بازدارندگی های منو می پذیری

Baby, there's nothing holding me back عزیزم هیچ چیز مانع من نیست

You take me places that tear up my reputation منو به جاهایی می بری که شهرتمو پاره میکنه (زیر سوال می بره)

Manipulate my decisions که تصمیماتمو دستکاری کنم

Baby, there's nothing holding me back عزیزم هیچ چیز مانع من نیست

There's nothing holding me back هیچ چیز مانع من نیست

I feel so free when you're with me, baby عزیزم وقتی با *** خیلی احساس آزادی میکنم

Baby, there's nothing holding me back عزیزم هیچ چیز مانع من نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background