دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mercy از Shawn Mendes

- 1757 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mercy از Shawn Mendes امتیاز 10.0 از 1 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mercy از Shawn Mendes

موضوع: عشق - عشق یک طرفه
You've got a hold on me translate Don't even know your power حتی قدرتت رو نمیدونی I stand a hundred feet translate But I fall when I'm around you ولی من وقتی کنار تو ام سقوط میکنم Show me an open door در باز رو به من نشون بده And you go and slam it on me translate I can't take anymore translate I'm saying: من میگم ... Baby, please have Mercy on me عزیزم‌لطفا بهم رحم کن Take it easy on my heart translate Even though you don't mean to hurt me translate You keep tearing me apart translate Would you please have Mercy, Mercy on my heart? translate Would you please have Mercy, Mercy on my heart? translate I'd drive through the night translate Just to be near you, baby translate Heart open, testify translate Tell me that I'm not crazy translate

I'm not asking for a lot من چیز زیادی نمیخوام Just that you're honest with me translate And my pride is all I got translate I'm saying: من میگم ... Baby, please have Mercy on me عزیزم‌لطفا بهم رحم کن Take it easy on my heart translate Even though you don't mean to hurt me translate You keep tearing me apart translate Would you please have Mercy on me? translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I'm a puppet on your string translate And even though you got good intentions translate I need you to set me free translate Would you please have Mercy, Mercy on my heart? translate Would you please have Mercy, Mercy on my heart? translate Consuming all the air inside my lungs translate Ripping all the skin from off my bones translate I'm prepared to sacrifice my life translate I would gladly do it twice translate Consuming all the air inside my lungs translate Ripping all the skin from off my bones translate I'm prepared to sacrifice my life translate I would gladly do it twice translate

Oh, please have Mercy on me translate Take it easy on my heart translate Even though you don't mean to hurt me translate You keep tearing me apart translate Would you please have Mercy on me? translate I'm a puppet on your string translate And even though you got good intentions translate I need you to set me free translate I'm begging you for Mercy, Mercy I'm begging you, begging you, please, baby translate I'm begging you for Mercy, Mercy Oh, I'm begging you, I'm begging you, yeah translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه