تصویر آهنگ Mercy از Shawn Mendes

متن و ترجمه آهنگ Mercy از Shawn Mendes

👁 ٩٦٢
امتیاز ٨.٠ از ١ نظرYou've got a hold on me تو دستم رو گرفتی

Don't even know your power حتی قدرتت رو نمیدونی

I stand a hundred feet صد پا ایستادم(به معنای احساس غرور و قدرت کردن)

But I fall when I'm around you اما وقتی در اطراف تو هستم سقوط میکنم

Show me an open door یه در باز بهم نشون بده

And you go and slam it on me translate

I can't take anymore دیگه طاقت ندارم

I'm saying: دارم میگم

Baby, please have Mercy on me عزیزم، لطفا بهم رحم کن

Take it easy on my heart به قلبم آسون بگیر

Even though you don't mean to hurt me حتی اگه نمیخوای به من صدمه بزنی

You keep tearing me apart تو همش منو تیکه تیکه میکنی

Would you please have Mercy, Mercy on my heart? میتونی لطفا بهم رحم کنی ، رحمی به قلبم؟

Would you please have Mercy, Mercy on my heart? میتونی لطفا بهم رحم کنی ، رحمی به قلبم؟

I'd drive through the night translate

Just to be near you, baby فقط بخاطر اینکه نزدیک تو باشم عزیزم

Heart open, testify translate

Tell me that I'm not crazy بهم بگو که دیوونه نیستم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm not asking for a lot من چیز زیادی نمیخوام

Just that you're honest with me فقط اینکه باهام صادق باشی

And my pride is all I got و افتخار و غرور من تنها چیزیه که من دارم

I'm saying: دارم میگم

Baby, please have Mercy on me عزیزم، لطفا بهم رحم کن

Take it easy on my heart به قلبم آسون بگیر

Even though you don't mean to hurt me حتی اگه نمیخوای به من صدمه بزنی

You keep tearing me apart تو همش منو تیکه تیکه میکنی

Would you please have Mercy on me? میشه لطفا بهم رحم کنی؟

I'm a puppet on your string من یه عروسک رو نخ تو هستم

And even though you got good intentions translate

I need you to set me free من نیاز دارم که آزادم کنی

Would you please have Mercy, Mercy on my heart? میتونی لطفا بهم رحم کنی ، رحمی به قلبم؟

Would you please have Mercy, Mercy on my heart? میتونی لطفا بهم رحم کنی ، رحمی به قلبم؟

Consuming all the air inside my lungs translate

Ripping all the skin from off my bones translate

I'm prepared to sacrifice my life translate

I would gladly do it twice translate

متن آهنگ Mercy از Shawn Mendes

Consuming all the air inside my lungs translate

Ripping all the skin from off my bones translate

I'm prepared to sacrifice my life translate

I would gladly do it twice translateOh, please have Mercy on me اوه ، لطفا بهم رحم کن

Take it easy on my heart به قلبم آسون بگیر

Even though you don't mean to hurt me حتی اگه نمیخوای به من صدمه بزنی

You keep tearing me apart تو همش منو تیکه تیکه میکنی

Would you please have Mercy on me? میشه لطفا بهم رحم کنی؟

I'm a puppet on your string من یه عروسک رو نخ تو هستم

And even though you got good intentions translate

I need you to set me free من نیاز دارم که آزادم کنی

I'm begging you for Mercy, Mercy

I'm begging you, begging you, please, baby من التماست میکنم ، التماست میکنم ، لطفا عزیزم

I'm begging you for Mercy, Mercy

Oh, I'm begging you, I'm begging you, yeah اوه ، من التماست میکنم و به پات میوفتم آره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background