دانلود + متن آهنگ Can’t Remember to Forget You از Shakira Rihanna

- 1114 👁I left a note on my bedpost translate Said, "Not to repeat yesterday’s mistakes" What I tend to do when it comes to you translate I see only the good, selective memory translate The way you make me feel, yeah, you gotta hold on me translate I've never met someone so different translate Oh, here we go translate You a part of me now translate You a part of me translate So where you go I follow, follow, follow translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate Ohh Ohh I keep forgetting I should let you go translate But when you look at me translate The only memory is us kissing in the moonlight translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate I go back again translate Fall off the train translate

Land in his bed translate Repeat yesterday’s mistakes What I'm trying to say is not to forget translate You see only the good, selective memory translate The way he makes me feel like translate The way he makes me feel translate I never seemed to act so stupid translate Oh, here we go translate He a part of me now translate He a part of me translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
So where he goes I follow, follow, follow translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate Ohh Ohh I keep forgetting I should let you go translate But when you look at me translate The only memory is us kissing in the moonlight translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate I rob and I kill to keep him with me translate I do anything for that boy translate I'd give my last dime to hold him tonight translate I do anything for that boy translate I rob and I kill to keep him with me translate I do anything for that boy translate

I'd give my last dime to hold him tonight translate I do anything for that boy translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate Ohh Ohh I keep forgetting I should let you go translate But when you look at me translate The only memory is us kissing in the moonlight translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate But when you look at me translate The only memory translate Is us kissing in the moonlight translate Ohh Ohh I can't remember to forget you translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه