تصویر آهنگ Rameedeh از شکیلا

متن آهنگ Rameedeh از شکیلا

آلبوم: Sholeye Bidar

👁 ٨٦نمیدانم چه میخواهم خدایا به دنبال چه میگردم شب وروز

چه می جوید نگاه خسته من چه افسرده است این قلب پرسوز

زجمع آشنایان می گریزم به کنجی می خزم آرام وخاموش

نگاهم غوطه ور در تیرگی ها ببین بار دل خود میدهم گوش

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

گریزانم از این مردم که با من به ظاهر همدم و یکرنگ هستن

ولی در باطن ز فرط حقارت به دامانم دو صد پیرایه بستن

از این مردم که تا شعرم شنیدن به رویم چون گلی خوشبو شکفتن

ولی آندم که در خلوت نشستن مرا دیوانه ای بد نام گفتن

متن آهنگ Rameedeh از شکیلادل من ای دل دیوانه من که میسوزی ازاین بیگانگی ها

مکن دیگر ز دست غیر فریاد خدا را بس کن این دیوانگی ها

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background