متن آهنگ غوغای ستارگان از شکیلا

آلبوم: Ava - Persian Music

Ghoghaye Setaregan

👁 ١٧١غوغای ستارگان

امشب در سر شوري دارم

امشب در دل نــوري دارم

باز امشب در اوج آسـمانم

رازي بـاشـــد بـا ستارگانم

امشب يک سر شوق وشورم

از ايـن عــالــم گــويــي دورم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از شـادي پـر گـيرم کـه رسـم بـه فلک

سرود هستي خوانم در بر حور و ملک

در آسمان ها غوغا فکنم

سبو بريزم ساغر شکنم

امشب يک سر شوق وشورم

از ايـن عــالــم گــويــي دورم

با ماه و پـرويـن سخني گويم

وز روي مه خـود اثـري جويـم

متن آهنگ غوغای ستارگان از شکیلا

جان يابم زين شبها

مـاه و زهـره را بــه طـرب آرماز خود بي خبرم ز شعف دارم

نغمه اي بر لب ها

امشب يک سر شوق وشورم

از ايـن عــالــم گــويــي دورم

امشب يک سر شوق وشورم

از ايـن عــالــم گــويــي دورم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background