تصویر آهنگ گریه نکن از شکیلا

متن آهنگ گریه نکن از شکیلا

آلبوم: Fereshteh Banu

Geryeh Nakon

👁 ٣٠٦
امتیاز ٨.٠ از ١ نظرخراب چون خرابه ام ، به شانه ام تکیه نکن

اگرچه ویران شده ام ، به حال من گریه نکن

به حال من گریه نکن ، اگرچه زخم خورده ام

اگرچه پیش چشم تو ، هزار بار مرده ام

به هر که دست داده ام ، به دست خود مرا شکست

روی به هر که کرده ام ، نیزه به سینه ام نشست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

حرف به حرف که گفته ام ، چه ها که بر سرش گذاشت!

لال شدم ولی در این, سکوت حاصلی نداشت

کنار من نمان برو ، تو اینچنین خطر نکن

حال من خراب را ، از این خراب تر نکن

به شانه ام تکیه نکن ، که طاقتم نیست دگر

سکوت کن که خسته ام ، خسته ام خسته ام

متن آهنگ گریه نکن از شکیلا

خسته از اما و اگر ...

سکوت کن که خسته ام ، خسته امخراب چون خرابه ام ، به شانه ام تکیه نکن

اگرچه ویران شده ام ، به حال من گریه نکن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background