تصویر آهنگ Nazoki از Shahrokh

دانلود + متن آهنگ Nazoki از Shahrokh

آلبوم: Dance Mix

👁 ٧٦نازکی مثل گل ، نازکی مثل گل قلبت اهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ، تیر مژگون تو راهم

میزنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه

دلمو خون نکن ، منو پریشون نکن اخه دیوونتو دیگه پشیمون نکن

میتونی بشکنی عهدمنو ، پیمونه تو پیمونرو

میشه داغون کنی این خونه رو ،ویرون کنی گلخونه رو

نازکی مثل گل، نازکی مثل گل

دانلود آهنگ Nazoki از Shahrokh

قلبت اهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ، تیر مژگون تو

راهم میزنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه

چون دل من پیدا نمیشه ، میرم که میرم واسه همیشه

وای زتو غافل ، امان امان از دل

داد از این عشقا ، هزار هزار مشگل

تو گل یاسمنی ، شاخه ی نسترنی ، گل من گل بدنی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تو بتی ، بت شکنی ،تو عقیق یمنی اخرش مال منی

نازکی مثل گل ، نازکی مثل گل

قلبت اهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ، تیر مژگون تو

راهم میزنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه

نازکی مثل گل ،نازکی مثل گل

قلبت اهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ،تیر مژگون تو

راهم میزنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

دلمو خون نکن ،منو پریشون نکن

اخه دیوونتو دیگه پشیمون نکن

میتونی بشکنی عهدمنو ،پیمونه تو پیمونه رو

میشه داغون کنی این خونه رو ،ویرون کنی گلخونه رو

نازکی مثل گل ،نازکی مثل گل

متن آهنگ Nazoki از Shahrokh

قلبت اهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ،تیر مژگون تو

راهم میزنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

چون دل من پیدا نمیشه ،میرم که میرم واسه همیشهوای زتو غافل ،امان امان از دل

داد از این عشقا ،هزار هزار مشگل

تو گل یاسمنی ،شاخهء نسترنی ،گل من گل بدنی

تو بتی ،بت شکنی ،تو عقیق یمنی اخرش مال منی

نازکی مثل گل ،نازکی مثل گل

قلبت اهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ،تیر مژگون تو

راهم میزنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background