تصویر آهنگ Kooheh Damavand از Shahrokh

متن آهنگ Kooheh Damavand از Shahrokh

آلبوم: Greatest Hits

👁 ٤٩گفتم که پابندم ،کوه دماوندم گفتم که پابندم ،کوه دماوندم

میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم

تا جان به تن دارم بهر تو میمانم روزی تو می ایی ،ای رفته میدانم

خندیدیو گفتی ،اینهم یه سرابی بود این امدن رفتن ،یک لحظه خوابی بود

گفتم که پابندم ،کوه دماوندم میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم

رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم رفتیو عطر تو در بسترم مانده

تنها زتو نامی در دفترم مانده روزی که برگردی ای نازنین من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

کنج قفس بی تو ،مشتی پرم مانده گفتم که پابندم ،کوه دماوندم

میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم

تا جان به تن دارم بهر تو میمانم روزی تو می ایی ،ای رفته میدانم

خندیدیو گفتی ،اینهم یه سرابی بود این امدن رفتن ،یک لحظه خوابی بود

گفتم که پابندم ،کوه دماوندم میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم

رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم رفتیو عطر تو در بسترم مانده

متن آهنگ Kooheh Damavand از Shahrokh

تنها زتو نامی در دفترم مانده روزی که برگردی ای نازنین من

کنج قفس بی تو ،مشتی پرم مانده گفتم که پابندم ،کوه دماوندممیرفتیو از تو ،من دل نمیکندم رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم

گفتم که پابندم ،کوه دماوندم گفتم که پابندم ،کوه دماوندم

گفتم که پابندم ،کوه دماوندم گفتم که پابندم ،کوه دماوندم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background