تصویر آهنگ Dele Ma Bin از Shahrokh

متن آهنگ Dele Ma Bin از Shahrokh

آلبوم: Dele Ma Bin

👁 ٣٧دل ما بین دل ما بین که مبتلا شده دل

دل ما بین بد خلق و بد ادا شده دل

دل ما بین

سر پیری و معرکه گیری

سر پیری و معرکه گیری

آخه عاشق شما شده دل

دل ما بین

دل کهنه نخ نما شده دل

واسه جون ِ من بلا شده دل

شب و روز شده گریه کار دلم

آخه عاشق شما شده دل

دل ما بین

دل ما بین دل ما بین که مبتلا شده دل

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دل ما بین

آخه عاشق شما شده دل

دل ما بین

دل ما بین که مبتلا شده دل

چی بگم دل ِ بی حیا شده دل

دیوونه سر به هوا شده دل

دیگه آبرو نذاشته واسم

آخه عاشق شما شده دل

دل ما بین

دل ما بین دل ما بین که مبتلا شده دل

دل ما بین

آخه عاشق شما شده دل

متن آهنگ Dele Ma Bin از Shahrokh

دل ما بین

چه کنم که دلم گدا شده دل

راضی به رضای شما شده دلدست به دامن این خدا شده دل

آخه عاشق شما شده دل

دل ما بین

دل ما بین دل ما بین که مبتلا شده دل

دل ما بین

آخه عاشق شما شده دل

دل ما بین

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background