تصویر آهنگ Jome Shaba از Shahram Solati

متن آهنگ Jome Shaba از Shahram Solati

آلبوم: Hichestan

👁 ٧٩جمعه شبا بی قرارم، میگم ای تو خدای زمون

بسه این همه جدائی، عاشقا رو به هم برسون

جمعه شبا دلم تنگه واسه لحظه دیدن تو

وقتی که میرسی از راه، چه قشنگه رسیدن تو

خدایا خدایا برس بداد جوونا، نکن این شبای عشق فردا

جمعه ها رو نگیر از ما

جمعه شبها شب عشق و ستاره و مهتابه

جمعه شبها دل هرکی که عاشق بی تابه

جمعه شبها چشم عاشق بی خوابه، ای خدا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

جمعه شبها تا سحر همه دنیا بیداره ، {جمعه شبها}

عاشق از صبح فردا بیزاره، جمعه شبها دل عاشق بی قراره، ای خدا

جمعه شبا بی قرارم، میگم ای تو خدای زمون

بسه این همه جدائی، عاشقا رو به هم برسون

جمعه شبا دلم تنگه واسه لحظه دیدن تو

وقتی که میرسی از راه، چه قشنگه رسیدن تو

خدایا خدایا برس بداد جوونا، نکن این شبای عشق فردا

جمعه ها رو نگیر از ما

جمعه شبها شب عشق و ستاره و مهتابه

متن آهنگ Jome Shaba از Shahram Solati

جمعه شبها دل هرکی که عاشق بی تابه

جمعه شبها چشم عاشق بی خوابه، ای خدا

جمعه شبها تا سحر همه دنیا بیداره ، جمعه شبهاعاشق از صبح فردا بیزاره، جمعه شبها دل عاشق بی قراره، ای خدا

جمعه شبها، جمعه شبها

جمعه شبها، جمعه شبها

جمعه شبها، جمعه شبها

جمعه شبها، ای خدا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background