متن آهنگ Gol E Goldoon از Shahram Solati

آلبوم: Parvaz

👁 ٢٩٧گل گلدون من

توو رگام خون من

به خدا جون من بسته به جونت, بسته به جونت

خودم به قربونت

شوق آواز من

بال پرواز من

محرم راز من

خیلی دلگیرم

خیلی دلگیرم

بی تو می میرم

به دنبالت میام هر جا که باشی

آخه می میرم نباشی

نمی ذارم دیگه از من جدا شی

آخه می میرم نباشی

می دونم با وفایی الهی زنده باشی

می دونم با وفایی الهی زنده باشی

بیا دردت به جونم

بیا ای مهربونم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

که قدرتو می دونم

خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی

خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی

الهی من به قربون دو ابروی کمونت

به قربون دو چشمو اون نگاه مهربونت

عزیزم عشق پاکت همدمه روز و شبامه

بگردم دور اون اسمت که هر دم رو لبامه

بگردم بگردم بیا دورت بگردم

بگردم بگردم آخ بیا دورت بگردم

گل گلدون من

توو رگام خون من

به خدا جون من بسته به جونت, بسته به جونت

خودم به قربونت

شوق آواز من

بال پرواز من

محرم راز من

خیلی دلگیرم

متن آهنگ Gol E Goldoon از Shahram Solati

خیلی دلگیرم

بی تو می میرم

به دنبالت میام هر جا که باشی

آخه می میرم نباشی

نمی ذارم دیگه از من جدا شیآخه می میرم نباشی

می دونم با وفایی الهی زنده باشی

می دونم با وفایی الهی زنده باشی

بیا دردت به جونم

بیا ای مهربونم

که قدرتو می دونم

خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی

خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی

خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی

خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی

علیرضا و فهیمه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background