متن آهنگ Modara از Shahram Shokoohi

مدارا

👁 ٧٥بیا با من مدارا کن که من مجنونم و مستم

اگر از عاشقی پرسی بدان دلتنگ آن هستم

بیا با من مدارا کن که دل غمگین و جان خستم

اگر از درد من پرسی بدان لب را فرو بستم

بیا از غم شکایت کن که من همدرد تو هستم

بیا شکوه از دل کن که من نازک دلی خستم

جدایی را حکایت کن که من زخمی آن هستم

اگر از زخم دل پرسی برایش مرحمی بستم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مجنونم و مستم به پای تو نشستم

آخر ز بدی هات بی چاره شکستم

مجنونم و مستم به پای تو نشستم

آخر ز بدی هات بی چاره شکستم

برو راه وفا آموز که من بار سفر بستم

دگر اینجا نمیمانم رهایی از وفا جستم

برو عشق از خدا آموز که من دل را بر او بستم

نمیخواهم تو را دیگر بدان از دام تو رستم

متن آهنگ Modara از Shahram Shokoohi

مجنونم و مستم به پای تو نشستمآخر ز بدی هات بی چاره شکستم

مجنونم و دل را به چشمان تو بستم

هشیار شدم آخر از دام تو رستم

مجنونم و مستم

عاشقم و خستم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background