تصویر آهنگ Bi Bi Sabzeh از Shahla Sarshar

متن آهنگ Bi Bi Sabzeh از Shahla Sarshar

👁 ٨٠خداوندا دلوم

خداوندا دلوم یه جایی بنده

همون جایی که ایوونش بلنده

همون جایی که دل خوابم صنوبر

همون جایی که اون بالابلنده

یار سر بازار و

دلبر و دلدار و

می کشه سیگار و

ما رو به خنجر زده شال ریشه دار و

یار خانوم جانم ای وی

با ما نداری می

جان خانوم جانم ای وی

با ما نداری می

خانوم ریزه پیزه

راه میره قر می ریزه

باغ شاه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

باغ شاه لاله عجب گل ها داره

بی بی سبزه جون عجب چشما داره

صد و شصت بخیه کنم گریبانتو

صد و شصت بخیه کنم گریبانتو

یکی کم

یکی کم

یکی کم آیه خودم قربان تو

تو چشمام انتظاره نازنینم

سرم در زیر باره نازنینم

میون صد جوون

میون صد جوون دل بر تو بستم

مکن نامردی و خوبم نگهدار

یار سر بازار و

دلبر و دلدار و

می کشه سیگار و

ما رو به خنجر زده شال ریشه دار و

متن آهنگ Bi Bi Sabzeh از Shahla Sarshar

یار خانوم جانم ای وی

با ما نداری می

جان خانوم جانم ای وی

با ما نداری می

خانوم ریزه پیزهراه میره قر می ریزه

باغ شاه

باغ شاه لاله عجب گل ها داره

بی بی سبزه جون عجب چشما داره

صد و شصت بخیه کنم گریبانتو

صد و شصت بخیه کنم گریبانتو

یکی کم

یکی کم

یکی کم آیه خودم قربان تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background