تصویر آهنگ Baghe Del از Shahla Sarshar

متن آهنگ Baghe Del از Shahla Sarshar

👁 ٤٦از دل شور و حالت بگو با من

از خواب و خیالت بگو با من

دست به دامن حافظی هر شب

از نیت فالت بگو باز

از دل شور و حالت بگو با من

از خواب و خیالت بگو با من

دست به دامن حافظی هر شب

از نیت فالت بگو باز

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

ای مثل من عاشق که با یارت شدی تنها

یادت نره باز اون همه حرف ها و سخن ها

با اون دیگه از عشق قشنگت بگو امشب

هر چیزی که می خواد دل تنگت بگو امشب

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از دل شور و حالت بگو با من

از خواب و خیالت بگو با من

دست به دامن حافظی هر شب

از نیت فالت بگو باز

از دل شور و حالت بگو با من

از خواب و خیالت بگو با من

دست به دامن حافظی هر شب

از نیت فالت بگو باز

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

متن آهنگ Baghe Del از Shahla Sarshar

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

از دل شور و حالت بگو با من

از خواب و خیالت بگو با مندست به دامن حافظی هر شب

از نیت فالت بگو باز

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

گفتن حالا وقته شنفتن حالا وقته

در باغ دل یار شکفتن حالا وقته

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background