تصویر آهنگ زار میزنم از شاهین نجفی

متن آهنگ زار میزنم از شاهین نجفی

آلبوم: Tramadol

Zaar Mizanam

👁 ٣٠٦٧
امتیاز ٨.٠ از ٧ نظراز بچه ای که در رحمت زار می زند

از گرگ خسته ی مستتر میان تنم

از بوی تند خشم زنی مثل تو

تا ناامیدی من از مرد بودنم

این جانور که برای تو شعر می شود

در خود فرو ریخته شده گیج می زنم

این گونه گاه رسول رسالت عبث

در چندش مقدس خویش جان می کنم

ما را به نیمه ی پر لیوان چکار

این باقی سمی ست که پیشتر خورده اند

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ساقی تمام کن قصه را که رو شده است

انان که خراب تو بودند مرده اند

از بچه ای که در رحمت زار می زند

از گرگ بغض کرده توی پیرهنم

از جنگ من برای فراموش کردنت

از اشک هایت برای فراموش کردنم

بعد از من بشین و به حافظ گریه کن

با یاد بوسه ها ولب و بوی گردنم

بعد از من و این زخم های در گلو

متن آهنگ زار میزنم از شاهین نجفی

بعد از من و فریاد های مردنم

آلوده کن تمام مردان شهر را

آلوده به این ویروس بیرحم تابرحجم رنجی که بر ماست بنگرند

آنان که دچار تو بودند مرده اند

از بچه یتیمی که منم و زار می زنم

این عنکبوت کلافه که تار می تنم

این جانور گرفتار در دام خویش

این آنکه به انتها رسیده این منم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background