تصویر آهنگ وای کشته مارو از شاهین نجفی

متن آهنگ وای کشته مارو از شاهین نجفی

آلبوم: Sale Khoon

Vay Koshti Maro

👁 ٣٣٥٩
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظروای کشته ما رو شخصیتتون وای کشته ما رو تربیتتون

وای کشته ما رو قر کمرتون شما نسبتی داری با مایکل جکسون

وای کشته ما رو شخصیتتون وای کشته ما رو تربیتتون

وای کشته ما رو اون ادبتون دکتر واسه ما تز صادر نکن

چیه مگه به ما نمیاد فشن بشیمو با شما بلولیم و بچه قشنگ بشیم

فکر و دکرمون بشه ادکلنتو شب و روز فک کنیم به شماره سوتینتو

از شما شاپ بسازیم و بگیم دافمی یکی بالش تو متکا تو لحافمی

ترانه تیتیش بیام برات تو والنتاین خونه خالی حالی باری بریم شما هم میاین

ولی تو که مردونه با این چیزا حال می کنی و می شناسی اخلاق سگم و می دونی

از تر و تنگله گری و شویدبازی پا بدهم نیستیم و افت رسمه

نگن عمو تو نخ نقل و جنیفر بوده نگن سوژه می بینه تیز می کنه نخ میده

میگن عمو طالب حال و لهو و لعبه واسش همه چی حلال فقط فاز بده

وای کشته ما رو شخصیتتون وای کشته ما رو تربیتتون

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

وای کشته ما رو اون ادبتون دکتر شما شیش و هشتتو گوش کن

وای کشته ما رو شخصیتتون وای کشته ما رو تربیتتون

وای کشته ما رو اون ادبتون دکتر واسه ما تز صادر نکن

نظر از ما نخواه نظری نداره نظری نظری همینقد می دونه که شده کمری

که این همه بالا پایین بشی و بی ثمری تک به تک ،دو به دو، گروهی، ضربدری

با یکی دیگه می پری و با ما گیج می خوری شب خونه فاطی و صبح بیت رهبری

ما یه شعر میگیم قد صد تا مانیفست میشه تو روشنفکری مث شعبان جعفری

واسه خنده خوبن فسیلایی مث تو آقا با شورت گلی و ریش پروفسری

واست باخ می زارم و تو عقب جلو بکن میریم تو فضا سید حالی می بری

وای کشته ما رو شخصیتتون وای کشته ما رو تربیتتون

وای کشته ما رو اون ادبتوت دکتر شما شیش و هشتتو گوش کن

وای کشته ما رو شخصیتتون وای کشته ما رو تربیتتون

وای کشته ما رو اون ادبتون دکتر واسه ما تز صادر نکن

متن آهنگ وای کشته مارو از شاهین نجفی

دادا خز و بیخیال گوشت و بچسبش خانم دکتر باشی و این همه دلبری

ایشون تو مطبشون به ما سرویس میده یه شهر و دکتر و این همه مشتری

هر کی به شما دخیل بسته شفا گرفت من مریضتمو تو آخر دکتری

بچرخون کمر و با ریتم هیپ هاپ ما با پنبه سر می بریم و بی تابمی کنیم یه جوری از خود بی خود بشی بگی دی جی یه لحظه ریتم و نیگه دار

که هر سانت به سانت دامنا بره بالاتر امشب شب بالا پنجاهیه دختر

قاطی خون یه رگه خالی خالص بره وتکا هدف فضا مضا باشه لنگا هوا

که با ریتم ما وقت نشستن نیستو رقص ارواح همه وسط پیست و

من مث یه جوونور قاطی و دوزیستو از مقعدم میره ایدئولوژی و ایسمو

خسته از تز و منبر و دگماتیسمو دادا تو کار ما یکی دیگه توبه نیستو

سوژه خندن جماعت موج سوارو اینجور فیلم می کنیم گله ای گله ها رو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background