تصویر آهنگ شو از شاهین نجفی

متن آهنگ شو از شاهین نجفی

آلبوم: Radikal

Sho

👁 ٢٤١٩
امتیاز ٧.٧ از ٣ نظریه شوویی نصمه شویی

یه شوویی نصمه شویی ، نیمه دِ شوگار

دل گریبونم گرِت سی دییَنه یار

دل گریبونم گرِت سی دییَنه یار

بی وفا تو نکشم بِل موتم بیا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نازنین حشکم کردی چو تَلِ گیا

نازنین حشکم کردی چو تَلِ گیا

عزیزم مِ وا تونم، مِ واتونم تونی حکیمم

غم و غصه ایی دنیا نکو نصیووِم

غم و غصه ایی دنیا کِردی نصیووِم

متن آهنگ شو از شاهین نجفی

بی وفا تو نکشم بِل موتم بیانازنین حشکم کردی چو تَلِ گیا

نازنین حشکم کردی چو تَلِ گیا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background